Kursus "Loodusega koos" (Loodusõpetuse õpetamisest I kooliastmes

TARTUS reedel 17.augustil  kl 10.15- 15.15  Tartu Erakoolis aadressil Tähe 4 (TÜ vana füüsikahoone juurdeehitus)
tegemist aprillikuust augustisse edasilükkunud kursusega
Tallinnas toimus kursus 23.aprillil

Kellele: klassiõpetajad
Millest: 
I kooliastme õpilane mõistab kõige paremini seda, mis on seotud tema kogemusega. Seetõttu peaks õppetegevus võimaldada õpitavat ise kogeda ja meeltega tajuda. Elusloodust tuleks üldjuhul tundma õppida  looduses
* Kuidas arendada loodusteaduslikku pädevust?
* Kuidas siduda loodusteaduslikku pädevust teiste õppeainetega?
* Kuidas tutvustada loodust nii klassiruumis kui koolimaja ümbruses- mitmesuguseid praktilisi võtteid
Osalejatel palume riietumisel arvestada, et teatav osa kursusest (ca ühe koolitunni jagu) viiakse läbi õues. Kooli juures on selleks piisav roheline ala

Lektor: Küllike Kütimets
(Küllike Kütimets on Tartu Descartes´i Kooli klassiõpetaja, mitmesuguse  õppevara autor)

Kursuse osalustasu 63.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi. Arved saadetakse välja kursuse toimumise päeval.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi
Kursusele registreerumine kuni 22.juunini
nb! Juhul, kui soovitakse kursust taas Tallinnasse, palun võtta kuni 13.juunini ühendust. Piisava osalussoovi korral jõuame organiseerida augusti II poolel kursuse ka seal


Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
 Soovitav registreeruda meilitsi. Ootamatuste puhul kergem ühendust võtta.
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar