Kursus "Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"


MTÜ Kajari Koolitused (majandustegevusteade nr 168157) kordab  Tallinnas  kursust
"Lugemisega metsa poole ja teisi tõsilugusid"

TALLINNAS  reedel 27.oktoobril kl 11.00- 16.00 Tallinna Ühisgümnaasiumis aadressil Pärnu mnt 71
Eelmised kursused toimusid Tallinnas ja Tartus augustikuus

Kellele: klassiõpetajad 3.-5. klass
Millest: Emakeele põimimine loodusõpetuse ja teiste ainetega
       * loodusalaseid eakohaseid lugemistekste
       * erinevad võtted ja harjutused arendavad loovat ja kriitilist mõtlemist
       * klassiväline lugemine rikastab mõttemaailma
       * matemaatikata läbi ei saa
       * robootika- kuidas seda ainetundides kasutada?
       * ärme unustame liikumist!
       * digivõimalused on avarad
Lektorid: Anne Orav, Taimi Ruusmäe
(Anne Orav ja Taimi Ruusmäe on Tartu Kivilinna Kooli  klassiõpetajad. Mitmesuguste praktiliste õppematerjalide autorid)

Kursuse osalustasu 60.- sisaldab kõiki vajalikke jaotusmaterjale ja kohvipausi.
Kõik kursusel osalejad saavad osalustõendi

Info ja registreerumine:
  e-post: kajarikool@gmail.com
  tel: 56 913365
Kindlasti oodake registreerimise kinnitust. Kui seda kahe päeva jooksul ei tule, siis on registreering ilmselt  internetimaailmas kaotsi läinud. Sellisel juhul palume telefonitsi registreerumist kontrollida